تکون نخور*


طاقت بیار رفیق ( ما هر دو بی کسیم )

طاقت بیار رفیق ( ما هر دو بی کسیم )

دل که رنجد از کسی خرسند کردن مشکل است

شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

بار حمالان به دوش خود کشیدن ننگ نیست

زیر بار منت نامرد رفتن مشکل است

دوستی با هر که کردم خصم مادرزاد شد

آشیان هر جا نهادم لانه صیاد شد

آن رفیقی که با خون جگر پروردمش

وقت کشتن بر سر دار آمد و جلاد شد

*نیم کیلو باش ولی رفیق باش*

هه
زندگی مثل آب ته ے لیوان ترڪ خورده  مــے میمونه

[ بخـورے تمـوҐ میشـہ ]

[نخـورے حـروҐ میشـہ ]

از زندگیـت لـذت ببـر،

چـون בر هـر صـورت تمـوҐ میشـہ !^___~
 

گر چه [شما] واژه ی محترمیه اما [تو] شنیدن لیاقت میخاد

بـهـتـریـטּ نـیستم امّـا [خُودمم]

بـهـتـریـטּ نـیستم امّـا [بهترینا] رو میخوام

بـهـتـریـטּ نـیستم امّـا [بهتریـטּ کَسا] رو دارم

بـهـتـریـטּ نـیستم امّـا [اَدای کَسے] رو در نمیارم

بـهـتـریـטּ نـیستم امّـا [هَمینم] کـ هستم !!

 

 

 

 

به بعضیاهم ....
به بـَعضــــــــــیا هَـــــم بــــــــــــــاس گُفــــــــــت :

شــــــما مخ زن
مــا بیـــــــــــل زن

شـــــما یـــــــه چـرخ زن
مــــــــــا ســـــــــــــــوت زن

شــــــــــما گـــــــــــــــــــــل زن
مــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــیپور زن

شــــــــــــــــــما دوقــــــــــــــــــــــل زن
مـــــــــــــــــــــــــا زنجــــــــــــــــــــــــیر زن

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــما قـــــــــــــــــمه زن
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــارو زن

فقـــــــــط جــــون مـــادرت بیــشتر از ایـــن زر نـــزن

داور
http://up.vbiran.ir/uploads/2617014033867085110_Screenshot_2014-06-21-23-59-04.png

آقا ما ....

آقا ما ساقه طلایی ؛ شما رولت خامه ای 

.

آقا ما غلام ؛ شما پدرام

.

آقا ما جاوا ؛ شما آندروید 

.

آقا ما شب تار ؛ شما صبح امید

.

آقا ما بنال بینیم باووووو ؛ شما خواهش می کنم بفرمایید 

.

آقا ما آلاسکا ؛ شما مگنوم میهن

.

اصلا ﻣﺎ ﻫﺮ ﻫﺮ ﻫﺮ ، ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ دلنشین

.

آقا ما ته تلخ خیار ؛ شما ماسک آناناس با رایحه هلو

.

آقا ما ۲۰:۳۰ ، شما bbc

.

آقا ما چاله آب ؛ شما سرزمین موجهای آبی 

.

آقا ما سایر وابستگان ؛ شما فامیل درجه یک 

.

آقا ما کته ؛ شما بیف استروگانف 

.

آقا ما آب حوض ؛ شما شیر موز

.

و در آخر خدایا ما زمین خوردتیم  ؛ دست ما رو بگیر 

خرچ
خرچ

 

خرچ

.

.

.

.

.

.

 

خرچ
خرچ

خرچ

.

.

.

.

.

.

خرچ
خرچ
خرچ
چــــــیــــه؟ ... واسـه چـی مـــیـــای پـــایـــیـــن؟
خـــیـــار خـــوردن هـــم دیـــدن داره؟!!
زنـــدگی نـــداریـــم والـــا از دســـت شـــمـــا ! 

اومدم

سـلـامـ هـمـگـــی 

خــوبــیــن ؟؟؟

امــتــحــانـــام تـــمــوم شد 

تــو ایــن مـــدت کــه نــبــودم کـــلـــی اتــفــاق افـــتـــاد 

کـــلـــی اتــفـــاق خـــوب یـــآ بــد

امــآ مـــهــمـ تـــریـــنـــش کــنکـــور داداشـــمــه 

5 تـــیــر کنـــکـــور ریــاضــی 

14 روز دیـــگــه مــونــده 

خــدا خــودت کــمکــش کن

فـــعــلــآ بـــــــآی 

 

 

بـــــــــفـــــــــشــــــآر

 

 Eχαм = ƒιηιѕн    

 

  Sυммєя = Sтαят  

 

 Scнσσℓ = Cσηтιηυє

 

تــــف

+اگر بآرِِ گِرآن بودیـــــــمُ رفتیم . هعــی :(


خُب خُب خُب :)

نوبتـیَم که بآشه نوبت میرسه به خُدآفظیِ مآ  :| 

بروبچ اگه توی این مُدت بَدی ای دیدید حلآل کُنید !

دیگه دَمِ امتحآنآسُ همه دآرن خُدآفِظی میکُنن .

بعد از امتحآنآ هم اگه زِنده موندَم  و جونِ سآلِم به در بُردم

مِثِ قبل در خِدمتم


دِلم برآی تک تکتون تنگ میشه ، هر چند دِلَم از بیشتریآتون

گرفته بود ولی به روتون نیاوردمُ گذآشتم به کارتون ادآمه بدید :|

چه کُنیم دیگِ . دلِ بُزُرگ دآشتَنَم دردسره [ـخخخـ]

مآ که ازشون گُذشتیم چون زیآد مُهم نبودن :))


از همه ی اونآیی هَم که توی این مُدت تنهآم نذآشتنُ بآ

کآمنتآشون خوشحآلم میکَردن کُلی ممنونم :)

ایشآلآ تو عروسیآشون جُبرآن کُنم [ـخخخـ] .


خُب دیگه چی بگم ؟؟؟  [-_-]


هیچی دیگه نمیمونه جز اینکه :

~> تُف به هرچی درسُ امتحآنُ مدرسَس :| <~


ایشآلآ که همتون امتحآنآرو به خوبی پُشتِ سر

بذآریدُ بعد از امتحآنآ دوبآره همه دورِ هم جمع بشیم:)

به اُمیدِ روزِ آخرِ امتحآنآ  :|

خُب دیگه بسه  :))


卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 卐 


پـسـرے בر פֿـــیابـاטּ:بــﮧبــﮧ چـﮧ פֿــوشگلیـב شـمـا... 
 

اسمــتـوטּ چيــﮧ؟


:مـבرسـاטּ شـریـف


پـسـر:واااااایے...کجایے هستے؟
 


:مـבرساטּ شـریـف


پـسـر:(בرحــال کـوبـیـدטּ سـر פֿـوב بــﮧ בیــوار): 


 

شُـمـارَت چـنــבه

 

:بیــسـت و نــﮧ בوتــا شـیـش http://www.ipics.ir/wp-content/uploads/dba70b4544a649cb2a35301.jpeg


نظـــــــــــــــر فراموشــــــــــــ نشـــــــــــــ ه

LOVe...
Love + Care = Mother 
Love + Fear = Father 

Love + Help = Sister 

Love +Fight = Brother


Love + Life = Wife/ Husband 

Love +Care +Fear + Help + Fight + Life = Friendهدايت ب بالا

دریافت كد هدايت ب بالا

Free Lines - Link Select
کــد مـوس

MIss Hip Hop کدهای میس هیپ هاپ

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache


Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

Mr.Mustache

✘...آیـکـونــ دختر بی اعصاب...✘
✘...آیـکـونــ دختر بی اعصاب...✘
✘...آیـکـونــ دختر بی اعصاب...✘
✘...آیـکـونــ دختر بی اعصاب...✘

 آیـکـــوכּ هـاے سـے تــو

 آیـکـــوכּ هـاے سـے تــو

 آیـکـــوכּ هـاے سـے تــو

 آیـکـــوכּ هـاے سـے تــو

<>